Không được phép bán vé số trực tuyến, việc bán vé số trực tuyến vẫn nằm trong phạm vi pháp luật

việc bán vé số trực tuyến vẫn nằm trong phạm vi pháp luật

Hiện nay, ở mỹ, việc bán vé số trực tuyến vẫn nằm trong phạm vi pháp luật. Trong khi một số bang đã hợp pháp hóa việc bán vé số trực tuyến, những bang khác vẫn cấm điều đó. Tương lai pháp lý của việc bán vé số trực tuyến vẫn chưa được xác định.

cản trở pháp luật

Rào cản pháp lý chính để cấm bán vé số trên mạng là luật cờ bạc liên bang (ICGA). Luật cấm bán vé số giữa các bang. Đó là bởi vì xổ số được coi là một dạng cờ bạc, và cờ bạc được coi là hành vi bất hợp pháp trong giao dịch liên bang ở mỹ.

Luật của bang

Bất chấp ICGA, một số bang đã bắt đầu hợp pháp hóa việc bán vé số trên mạng. Những bang này bao gồm Pennsylvania, New Jersey, Michigan, Georgia và Illinois. Bán vé số trực tuyến vẫn là hành vi bất hợp pháp ở các bang khác. Ví dụ, New York và California cấm bán vé số trực tuyến.

sự không chắc chắn vẫn tiếp tục

Tương lai pháp lý của việc bán vé số trực tuyến vẫn chưa được xác định. ICGA vẫn tiếp tục gây trở ngại pháp lý cho việc này. Một số bang đã bắt đầu hợp pháp hóa việc bán vé số trực tuyến. Tình hình pháp luật này có thể tiếp tục tiến triển theo thời gian, khi nhiều bang xem xét việc bán hợp pháp vé số trực tuyến.

You May Also Like

More From Author