Υ, theo luật

theo luật

.

Theo điều thứ ba của điều luật cấm cờ bạc của cộng hòa nhân dân trung quốc, cấm các sòng bạc hoặc các địa điểm được thành lập bằng cách cờ bạc, cấm cờ bạc, cấm tổ chức các hoạt động cờ bạc, cấm truyền bá tài liệu quảng cáo cờ bạc tại nơi công cộng hoặc thông qua mạng thông tin. Xổ số thể thao, một dạng xổ số tương tự như cờ bạc, cũng bị cấm bán ở nơi công cộng. Và việc bán vé thể thao trên mạng có khả năng được coi là \”truyền bá quảng cáo cờ bạc thông qua mạng thông tin\”.

.

trường hợp có liên quan

.

gợi ý rủi ro

.

kết luận

.

You May Also Like

More From Author